Thánh Lễ
Thứ Hai - Thứ Tư
6:00 pm: Lần hạt Mân Côi 
6:30 pm: Thánh Lễ

Thứ Năm & Thứ Sáu
6:00 pm: Chầu Thánh Thể 
6:30 pm: Thánh lễ

Thứ Bảy
8:00 am: Thánh lễ 
5:15 pm:  Chầu Thánh Thể 
6:00 pm:  Thánh lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật
9:15 am:  Chầu Thánh Thể
10:00 am: Thánh lễ I
12:30 pm: Thánh lễ II
Giải Tội
Thứ Hai-Thứ Sáu
6:00 - 6:30 pm

Thứ Bảy
5:15 - 5:45 pm

Chúa Nhật
9:15 - 9:45 am
Rửa Tội
Trong Thánh Lễ 6:00PM (Thứ Bảy cuối tháng)
Xức Dầu Bệnh Nhân
Sau thánh lễ thứ Năm đầu tháng.  Khi có người lâm bệnh nặng, xin gọi cho cha xứ 972-237-1700 hoặc 504-812-6209
Hôn Nhân
Xin cha mẹ liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới, đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ
Chúa Nhật
12:00 pm - 4:45 pm

Mọi chi tiết xin vào Website của Trường GLVN.

  • "Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại" (Tv 75:2)
  • "Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong" (Tv 150:1-2).
  • "Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người" (Tv 100:4)
  • "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28)
  • "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7:7-8)
  • "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6)
  • "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" (Ga 14:27)
  • "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5)
  • "Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pt 5:7)
  • "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Ga 20:28)
Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thời gian: từ ngày 28-31 tháng 3 năm 2019

Linh mục giảng tĩnh tâm: Phanxicô Xaviê Bùi Văn Quyết, S.D.D., phó bề trên TĐNC hải ngoại.

Chủ đề: Sống ơn gọi của người Kitô hữu qua Bí Tích Rửa Tội, nghĩa là cùng chết và sống lại với Chúa Giêsu Kitô.

Ngày giải tội: Thứ Năm ngày 28 tháng 3, qúy cha sẽ ngồi tòa giải tội từ 7:00 pm – 9:00 pm.

Thứ Sáu ngày 29 tháng 3: Thánh lễ lúc 6:30 pm. 

7:15 pm – 9:00 pm: Đề tài 1: Hãy nhớ lại ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa tội của mình"Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần" (Ga 3:5).

Thứ Bảy ngày 30 tháng 3:
8:00 am: Thánh lễ

9:30 am – 11:00 am: tĩnh tâm riêng cho qúy thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh.

1:00 pm-2:30 pm:
Đề tài 2: Cùng chết với Chúa Giêsu Kitô“Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? (Rm 6:3)

3:00 pm - 4:30 pm:
Đề tài 3: Cùng sống lại với Chúa Giêsu Kitô“Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6:4).

6:00 pm: Thánh lễ thay cho ngày Chúa nhật

7:15 pm - 9:00 pm: Đề tài 4: Niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô là“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6:8).

Chúa nhật ngày 31 tháng 3
10:00 am: Thánh lễ
12:30 pm: Thánh lễ cho thiếu nhi

Retreat for Students from 6th to 12th graders
1:45 pm – 2:30 pm: Topic #1: Don’t give up CHOCOLATE for Lent…
2:45 pm – 3:30 pm: Topic #2: Instead Discover simple ways to transform your life during Lent…

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Chúa Nhật - Năm C
Thông Báo
Copyright © 2019 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com