Thánh Lễ - Mass Schedule
Thứ Hai - Thứ Sáu
Monday-Friday
6:30 pm

Thứ Bảy - Saturday

8:00 am
6:00 pm (Vigil)

Chúa Nhật - Sunday

9:00 am

11:00 am

Lễ Trọng/Lễ Buộc - Solemnity/Obligation

8::00 am & 7:00 pm

Giải Tội-Confession
Thứ Hai-Thứ Sáu

Monday-Friday
6:00 pm - 6:25 pm

Thứ Bảy - Saturday

5:15 pm - 5:45 pm

Chúa Nhật - Sunday
8:15 am - 8:45 am

10:15 am - 10:45 am

Rửa Tội
Sau  Thánh Lễ 6:00 pm Thứ Bảy tuần thứ 3 trong tháng 2,4,6,8,10 & 12.
Xức Dầu Bệnh Nhân
Sau thánh lễ thứ Năm đầu tháng 3,6,9 & 12.  Khi có người lâm bệnh nặng,, xin gọi cho cha xứ 504-544-2400 hoặc cha Phó 503-467-1525
Hôn Nhân
Liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới. Đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ Rửa tội và của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ
Chúa Nhật
10:30 am - 3:30 pm

Mọi chi tiết xin vào Website của Trường GLVN.

  • "Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại" (Tv 75:2)
  • "Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong" (Tv 150:1-2).
  • "Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người" (Tv 100:4)
  • "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28)
  • "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7:7-8)
  • "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6)
  • "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" (Ga 14:27)
  • "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5)
  • "Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pt 5:7)
  • "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Ga 20:28)
THÔNG TIN

+++Thông Báo
Học Hỏi Giáo Lý
Meditation
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com