Thánh Lễ
Thứ Hai - Thứ Tư
6:00 pm: Lần hạt Mân Côi 
6:30 pm: Thánh Lễ

Thứ Năm & Thứ Sáu
6:00 pm: Chầu Thánh Thể 
6:30 pm: Thánh lễ

Thứ Bảy
8:00 am: Thánh lễ 
5:15 pm:  Chầu Thánh Thể 
6:00 pm:  Thánh lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật
9:15 am:  Chầu Thánh Thể
10:00 am: Thánh lễ I
12:30 pm: Thánh lễ II
Giải Tội
Thứ Hai-Thứ Sáu
6:00 - 6:30 pm

Thứ Bảy
5:15 - 5:45 pm

Chúa Nhật
9:15 - 9:45 am
Rửa Tội
Trong Thánh Lễ 6:00PM (Thứ Bảy cuối tháng)
Xức Dầu Bệnh Nhân
Sau thánh lễ thứ Năm đầu tháng.  Khi có người lâm bệnh nặng, xin gọi cho cha xứ 972-237-1700 hoặc 504-812-6209
Hôn Nhân
Xin cha mẹ liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới, đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ
Chúa Nhật
12:00 pm - 4:45 pm

Mọi chi thiết xin vào Website của Trường GLVN.

  • "Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại" (Tv 75:2)
  • "Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong" (Tv 150:1-2).
  • "Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người" (Tv 100:4)
  • "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28)
  • "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7:7-8)
  • "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6)
  • "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" (Ga 14:27)
  • "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5)
  • "Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pt 5:7)
  • "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Ga 20:28)
Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi, trân trọng thông báo đến thân bằng quyến thuộc và bạn hừu gần xa. Mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của chúng tôi.

Cụ bà Martha Nguyền Thị Tiền

Sanh ngày  1/1/1939 tại Quảng Bình, Vietnam đã đươc chúa gọi về vào lúc 4:00am sáng  ngày 18/7/2018 tại thành phố Lewisville, T.X.  hưởng thọ 79 tuổi, linh cửi được quàn tại

Bean Massey Burge Funeral Home

2951 S. Beltline Road, Grand Prairie 75052

972-975-5000

Chương Trình Thăm Viến Và Tang Lễ

Thứ Năm: Từ 5:00 giờ - 6:00 giờ Thăm Viến

Lế phát tang 6:00 – 7:30 Tai Giáo Xứ Thánh Giuse Grand Prairie7:30 đến 9:00 giờ thăm và cầu nguyện

Thứ sáu: 3:00 tới 6:00 thàm viến 6:00 tới 7:30 thánh lễ tại Giáo Xứ Thánh Giuse Grand Prairie7:30 đến 9:00 thăm viến cầu nguyện.

Lễ An Táng

Thứ Bảy: 8:30 AM Tại Giáo Xứ Thánh Giuse Grand Prairie. 1902 S. Beltline Road, Grand Prairie T.X.  75052

Sau thánh lễ linh cữu-được an táng tại nghĩa trang.  

Grand Prairie Memorial Gardens.

3001 S. Beltline Road Grand Prairie, TX  75052

Tang Gia Đồng Kính Báo

Trường Nữ: Phan Thị Hoa, chồng và con cháu

Trường Nam: Phan Thanh Bình, vợ và các con

Thứ Nữ: Phan Thị Ánh Hồng, chồng và các con

Thứ Nam: Phan Văn Hoàng, và các con

Thứ Nam: Phan Văn Hùng, vợ và con

Thứ Nữ: Phan Thị Ánh Tuyết, chồng và các con

Thứ Nam: Phan Văn Minh, vợ và các con

Thứ Nữ: Phan Thị Ánh Nguyệt, chồng và con

Thứ Nữ: Phan Thị Ánh Trinh, chồng và các con

Thứ Nữ: Phan Thị Ánh Nữ và gia đình

Thứ Nam: Phan Văn Kiệt

Cáo phó này thay thế thiệp tang, tang gia xin miễn phúng điếu.

Điện Thoại Liên Lạc:

Nguyễn Văn Hòa

214-533-4936

Phan Văn Hoàng

682-556-9843

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Chúa Nhật - Năm C
Thông Báo
Copyright © 2018 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com