Liên Minh Thánh Tâm

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nối gót các chiến sĩ Phúc Âm của mọi thời đại và cùng nhịp theo với sự thành lập Giáo Xứ Thánh Giuse Việt Nam tại thành phố Grand Prairie Texas, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cũng đã cùng từ những bước phôi phai hình thành ấy vào năm 1993. Khởi đi từ năm 1993, cùng với đà phát triển của giáo xứ, cha chánh xứ Nguyễn Tiến Đắc đã cho thành lập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong giáo xứ. Vì cha đã thấy sự ích lợi và hữu hiệu của ĐLMTT trong Công Giáo Tiến Hành. Ngài đã tha thiết mời gọi mọi người nhất là những người đã từng là đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm tại Việt Nam trước kia quy tụ lại. Từ đó, dần dà quy tụ ngày một đông. Cha triệu tập buổi họp đầu tiên tại một phòng học của giáo xứ Mỹ St. Michael, do Ngài chủ tọa đã đi đến kết quả tốt đẹp là sự hình thành một ban Thủ Lãnh Đoàn LMTT lâm thời thuở ban đầu do chính Ngài là Giám đốc.

Thành phần Ban trị sự tiên khởi của Đoàn gồm có:

Cha Giám đốc Đoàn Linh muc. Peter Nguyễn Tiến Đắc
Đoàn trưởng Ông Vũ Huy Thiện
Đoàn phó Ông Phạm Văn Đoàn
Thư ký Ông Nguyễn Văn Vinh
Thủ quỹ Ông Nguyễn Văn Chỉnh

Nhiệm vụ giao phó được xác định đầu tiên là thiết lập và kiện toàn cơ sở hạ tầng. Sau những ngày tháng khởi đầu, Đoàn đã chính thức đi vào hoạt động. Một buổi lễ tuyên hứa và trao cờ đoàn đã được tổ chức nhân ngày lễ Quan Thầy của Đoàn năm 1995.

Nhiệm Kỳ 1997-2000
Đoàn trưởng: Ông Trần Ngọc Báu
Đoàn phó: Ông Phạm Văn Đoàn
Thư ký: Ông Vũ Huy Thiện
Thủ quỹ Ông Trần Ngọc Báu

Nhiệm Kỳ 2000-2003
Đoàn trưởng: Ông Vũ Huy Thiện
Đoàn phó: Ông Phạm Văn Đoàn
Thư ký: Ông Nguyễn Minh Hùng
Thủ quỹ Ông Trần Ngọc Báu

Nhiệm Kỳ 2003-2006
Đoàn trưởng: Ông Phạm Văn Đoàn
Đoàn phó: Ông Vũ Huy Thiện
Thư ký: Ông Nguyễn Minh Hùng
Thủ quỹ Ông Trần Ngọc Báu

Nhiệm Kỳ 2006- 2010
Đoàn trưởng: Ông Trần Ngọc Báu
Đoàn phó: Ông Phạm Văn Đoàn
Thư ký: Ông Vũ Huy Thiện
Thủ quỹ Ông Trần Ngọc Báu

Nhiệm Kỳ 2010-2013
Cha Giám đốc Đoàn: Linh mục Đaminh Phạm Tĩnh
Đoàn trưởng: Ông Nguyễn Văn Hồng
Đoàn phó: Ông Trần Minh Khẩn
Thư ký: Ông Nguyễn Văn Thư
Thủ quỹ: Ông Đoàn Phi Hùng
Toán trưởng 1: Ông Hà Trung
Toán trưởng 2: Ông Nguyễn Văn Hải
Toán trưởng 3: Ông Hồ Văn Đức
Toán trưởng 4: Ông Đinh Quang Bình
Vị Giám đốc khả ái hiện nay là Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh đã mang bầu máu nóng và sinh khí đến cho Đoàn ngày một sống động, cụ thể hóa trong mọi lãnh vực và sinh hoạt dồi dào trong các lễ tiết Liên Minh Thánh Tâm.

Đoạn đường 19 năm đi qua, thực là khúc đường cam go, là đoạn đường kế tục, và nối dài của Nẻo Đường Hai Ngàn Năm qua. Trên đó, bao nhiêu chiến sĩ Phúc âm đã tiến bước noi theo lời dạy của Thánh Tâm: "Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân" (Mt.28:19). ĐLMTT thuộc Giáo Xứ vẫn hằng trung thành với lệnh truyền trang trọng ấy, và vẫn noi bước dõi theo con đường xưa nối vào vạn nẻo của mọi dân tộc cho một nước Cha Trị Đến.

Điểm nổi bật và xuất sắc nhất trong các hoạt động của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm là đã tổ chức các buổi Tôn Vương Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria mỗi tuần vào các ngày Chúa Nhật lúc 6 giờ chiều, tại các gia đình thuộc giáo xứ, không phân biệt là đoàn viên LMTT hay không phải là đoàn viên. Chính việc này đã hun đúc lòng đạo đức không chỉ cho đoàn viên mà còn cho cả cộng đoàn thêm hăng say và đoàn kết. Cảm tạ ơn Chúa cho tới nay con số đoàn viên tham gia ngày càng gia tăng đáng kể.

Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com