Hội Đồng Mục Vụ
Lm Batôlômêô Phạm Hữu Đạt, S.D.D. (Cha Chánh Xứ)
Văn Phòng giáo xứ: 972-237-1700 hoặc 972-237-1702

† Ban Thường Vụ (2013-Present)
Chủ Tịch:
Anh Đinh Văn Bảo
682-560-1557
Nội Vụ:
Anh Nguyễn Duy Tuyến
469-831-3401
Ngoại Vụ:
Anh Phạm Văn Dương
214-770-4117
Thư Ký:
Ông Bùi Văn Thiệu
469-348-5115
† Hội Đồng Tài Chánh
Chủ Tịch:
Ông Đoàn Phi Hùng
kimoanhdoan63@yahoo.com
† Ban Phụng Vụ
Ông Đặng Minh Chính
214-228-4778
† Trưởng Ban Tài Chánh
Phan Duyên
706-631-3042
† Ban Khánh Tiết & Nghi Lễ
Bà Phạm Kim Minh
972-408-3109
† Ban Xã Hội & Huynh Đoàn Đaminh
Ông Nguyễn Văn Khai
972-977-3038
† Ban Bảo Trì
Anh Vương Sỹ Dũng
682-365-8119
† Ban Truyền Thông
Anh Nguyễn Văn Hùng
682-365-3511
† Ban Ẩm Thực
Ông Vũ Văn Liêm
817-675-0460
† Ban Trật Tự
Ông Nguyễn Thái Tòng
682-323-0652
† Giáo Khu (I-IV)
I: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ông Đỗ Hoàng Thiên
706-550-2735
II: Đức Mẹ Maria
Ông Châu Văn Ngà
214-516-1930
III: Martino De Porres
Ông Nguyễn Thái Tòng
682-554-3813
IV: Phanxico Xavier
Ông Nguyễn Văn Hòa
214-533-4936
† Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Nguyễn Thùy Nhi
972-215-7762
† Hội Legio Mariae
Bà Bùi Vũ Nguyệt
972-757-4680
† Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ông Đoàn Phi Hùng
972-740-4489
† Ca Đoàn Anrê Dũng Lạc
Anh Hà Huy Quang
214-676-5858
† Nhóm Lễ Sinh
Nguyễn Việt Brian
972-489-1740
† Thomas Teens
Nguyễn Việt Brian
972-489-1740
† Trường Giáo Lý Việt Ngữ
Cô Phạm Ngọc Bích
972-832-9097
† Hội Phụ Huynh Học Sinh
Đặng Hùng
469-323-8649
Copyright © 2019 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com